Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

«Nαι» από τους πολίτες στη Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014

Εντυπωσιακή αναγνωρισιμότητα - από την πιλοτική ακόμη φάση του προγράμματος- έχει κερδίσει η Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης.


Δύο μήνες πριν από την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων και περίπου οκτώ στους δέκα Θεσσαλονικείς δηλώνουν ότι γνωρίζουν ότι το 2014 η πόλη θα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από έρευνα που διεξήγαγε η εταιρία ερευνών και επικοινωνίας «to the point» σε σχέση με την ΕΠΝ 2014.

Η συντριπτική πλειοψηφία -69,1%-  των ερωτηθέντων ηλικίας 18-35 ετών,  απάντησε θετικά στο ερώτημα «Γνωρίζετε ότι για το 2014 η Θεσσαλονίκη έχει ανακηρυχτεί Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας;». Αρνητικά απάντησε το 29,7%, ενώ μόλις 1,2% απάντησε «Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Ακόμη μεγαλύτερο -76,6%-  είναι το ποσοστό των κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης που απάντησε ότι γνωρίζει ότι η πόλη έχει ανακηρυχτεί για το 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Ανάμεσα στους κατοίκων των υπόλοιπων δήμων της μείζονος Θεσσαλονίκης, το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 61,4%.

Μικρή διαφορά καταγράφεται ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, καθώς στο παραπάνω ερώτημα απάντησε θετικά το 71,0% των αντρών και το 68,0% των γυναικών.
Από τους ερωτώμενους με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 71,3% απάντησε ότι γνωρίζει πως η Θεσσαλονίκη έχει ανακηρυχτεί Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας.

Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που προέκυψαν, σε σχέση με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις του πολιτικού προγράμματος της ΕΠΝ2014. Το χαμηλό ποσοστό που δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει ως εθελοντής, 1,7%, δείχνει το μεγάλο περιθώριο που έχει η πόλη και ιδιαίτερα η νεολαία της Θεσσαλονίκης, να εμπλακεί ενεργά στην επιτυχημένη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας.

Σε σχετικές με την ΕΠΝ2014 δράσεις έχει πάρει μέρος το 11,7% των ερωτώμενων, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία, 76,7%, δήλωσε ότι «απλώς γνωρίζω ότι η Θεσσαλονίκη έχει ανακηρυχτεί Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας».

Το κοινωνικοδημογραφικό προφίλ των ερωτώμενων σύμφωνα με την έρευνα προσδιορίζεται ως εξής: Σε ποσοστό 52,2% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, 36,7% απόφοιτοι Λυκείου και 10,9% απόφοιτοι Δημοτικού. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα είναι το 9,7%, εργοδότες/αυτοαπασχολούμενοι το 11,9%, μισθωτοί του δημοσίου το 12,4%, άνεργοι το 17,3%, συνταξιούχοι το 32,1%. Μηνιαίο εισόδημα λιγότερο από 1.000 ευρώ δηλώνει το 44,7% και 36% μεταξύ 1.000 και 2.000 ευρώ.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα έγινε το Σεπτέμβριο του 2013 σε δείγμα 800 ατόμων (άνδρες και γυναίκες, άνω των 18 ετών – το 20% είναι ηλικίας από 18-34 ετών) στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης  με απλή τυχαία δειγματοληψία από το αρχείο τηλεφωνικών καταλόγων του ΟΤΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ΕΠΝ 2014 στο www.thessaloniki2014.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου