Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

103 θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

103 θέσεις εργασίας προσφέρει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα εργασίας έως και 2 μηνών. 

Όσοι ενδιαφέρονται για να διεκδικήσουν μια εκ των προσφερόμενων θέσεων θα πρέπει μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση.


Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την 17η Φεβρουαρίου 2014.


Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Επίσης όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.
Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΩΔ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
1.1
ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3
2μήνες
ΑΘΗΝΑ1
1.2
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1
1 μήνας
ΑΘΗΝΑ
1.3
ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΚΛΗΤΗΡΕΣ
2
2 μήνες
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.4
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΜΟΝΤΕΡ
1
1 μήνας
ΑΘΗΝΑ
1.5
ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
7
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.6
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ
1
15 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.2
ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΣ
1
13 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3
ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ
7
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4
ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ
1
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5
ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
2
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1
ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2
ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1
40 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3
ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1
20 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4
ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝCINEKARTAF/INFODESKS
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5
ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ -CINEKARTAF/INFODESKS
9
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6
ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ
1
14 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7
ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
1 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.8
ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ
1
20ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.9
ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
1
18 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.10
ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ
1
13ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.11
ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
5
13 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ – ΒΟΗΘΟΣΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
2
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΑΘΗΝΑ
4.2
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
1 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3
ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ
1
9 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5
ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ
3
9 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
1
9 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.7
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ
1
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.8
ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
1
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1
ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2
ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
1 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –TICKETINGMANAGER
1
1 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4
ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4
22 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5
ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ
1
22 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –TICKETINGMASTERS
2
18 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7
ΤΑΜΙΑΣ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.8
ΤΑΜΙΕΣ
2
15ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.9
ΤΑΜΙΕΣ
7
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
2μήνες
ΑΘΗΝΑ
6.2
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
1μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.3
ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
9 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
1
1,5 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2
ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
1
2 μήνες
ΑΘΗΝΑ
7.3
ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
1
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4
ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
1
1 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
1
1μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.6
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
1
20 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.7
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
3
1 μήνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.8
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
10
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ (103) άτομα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου