Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Αλεξανδρούπολη: Εργαστήριο για τη Βιωσιμότητα Ανοικτών Χώρων Πρασίνου στις Πόλεις

Εργαστήριο για τη Βιωσιμότητα Ανοικτών Χώρων Πρασίνου στις Πόλεις, με κύριο εισηγητή τον καθηγητή Christian Baumgartner από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Τουριστικών Τεχνικών του Πανεπιστημίου του Krems της Αυστρίας, διοργανώνει στις 21 και 22 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη στην αίθουσα του Μύλου Μασούρα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του έργου CultTour «Πολιτιστική Κληρονομιά των Κήπων, αφετηρία για ανάπτυξη αειφορικού τουρισμού.» 

Στόχος του εργαστηρίου είναι να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στην απόκτηση εμπειρίας στη διαχείριση πολιτιστικών τοπίων για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού που θα αντανακλά σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Στα θέματα που θα αναπτυχθούν στο εργαστήριο περιλαμβάνεται η ανάδειξη των περιοχών εφαρμογής, η επεξεργασία των παραμέτρων που επηρεάζουν την βιωσιμότητα και οι ομαδοποιήσεις των τομέων εφαρμογής π.χ. μεταφορές, τοπικά προϊόντα, κατάρτιση και δεξιότητες των εργαζόμενων, καθώς και η ανάλυση SWOT των πεδίων, τοπικά και περιφερειακά και η παρουσίαση καλών πρακτικών αειφόρου τουριστικής διαχείρισης.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε ειδικούς περιβαλλοντικών μελετών, στελέχη της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, φοιτητές αρχιτεκτονικής τοπίου, φορείς πολιτιστικής προστασίας, ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, ταξιδιωτικούς πράκτορες, φορείς μεταφορικών μέσων καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για θέματα ανάπτυξης βιώσιμων μορφών τουρισμού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου