Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Πανελλήνια Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών

Την Τετάρτη, 20 Νοε 2013, στις 18.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, οργανώνει την, ανοικτή σε όλους, «Πανελλήνια Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών».
Η Πανελλήνια Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών οργανώνεται με την ευκαιρία της έκθεσης «POLIS, 21-24 Νοε 2013», με κύρια θέματα συζήτησης:
  • Οριζόντια συνεργασία Κοινωνικών Δικτύων, Οργανώσεων, άτυπων ομάδων & Ενεργών Πολιτών
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και θεσμούς ανοικτής διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • ΘΕΣΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κοινωνικές Συμπράξει, Συνεταιρισμοί
  • ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στους Δήμους.
Τα Κέντρα Ενεργών Πολιτών είναι χώρος σε κάθε Δήμο όπου σε συνεργασία και κοινές προσπάθειες υποστηρίζεται η δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμώνοίκων αλληλεγγύηςκοινωνικά σούπερ μάρκετ, κοινωνικά αγροκτήματα, φροντιστήρια και κοινωνικά ιατρεία.
Σκοπός αυτού του κέντρου επικοινωνίας και δικτύωσης θα είναι ο συντονισμός δράσεων των συλλογικών οργανώσεων της πόλης, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή δεξαμενή εθελοντισμού και δράσης. Και με αυτή την έννοια, μια δεξαμενή συγκρότησης ή/& καταγραφής του διαθέσιμου κοινωνικού κεφαλαίου, κάτι που τελικά θα ενισχύσει την κοινωνική οικονομία και την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ συλλογικών οργανώσεων ενεργών πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι προϋποθέσεις για «οίκους αλληλεγγύης» και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση της φτώχιας και της ανεργίας.
Οι Δήμοι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες στην Τοπική Κοινωνία και  να αξιοποιήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού, ώστε να μειώσουν το κόστος της προσφοράς & λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών και να αυξήσουν την προσφορά και το δημόσιο όφελος.
Τα Σύμφωνα Συνεργασίας που συμφωνούν το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, και άλλοι κοινωνικοί φορείς, και οι κατά τόπους Δήμοι προβλέπουν και συναποδέχονται την από κοινού πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη συμβολή και συνδρομή των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στην συγκρότηση κοινωνικού Κεφαλαίου και ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλλων δίνεται προτεραιότητα:
Την δημιουργία δημοτικών αλληλέγγυων αγορών στους  Δήμους
Την ενίσχυση της  κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας & Κοινωνικών αγροκτημάτων.
Την δημιουργία Κοινωνικών επιχειρήσεων Κοιν.Σε.Π  σε τομείς που ενδιαφέρει τους Δήμους όπως π.χ για παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, για αδύναμες κοινωνικές ομάδες, για υπηρεσίες στους συπολίτες, για λειτουργία χώρων κλπ.
Την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων πολιτιστικής & πράσινης επιχειρηματικότητας Την δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών σε ήπιες & Εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
Με τη ψηφιοποίηση  των αρχείων σε επίπεδο Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
Στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των ΚοινΣΕπ & Αναπτυξιακών Συμπράξεων,
Την σύνδεση των Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων με θεσμούς κοινωνικοποίησης της γνώσης, όπως Ελεύθερα Ανοικτά Πανεπιστήμια, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κοινωνικά δίκτυα, διακρατικές συνεργασίες, διεθνή forums, εκθέσεις καινοτομικών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία ενός επικοινωνιακού συστήματος καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε επίπεδο ΤΑ.
Την Τετάρτη, 20 Νοε 2013, στις 18.00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης προσκαλούνται όλοι στην «Πανελλήνια Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών». Πληρ. 210 8813760

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου